Ny Media tar intranettet til nye høyder og kan tilby en løsning som gir økt effektivitet og samhandling i din bedrift

Kontakt oss

Intranett

Ny Media har utviklet en intranettløsning som er bygget opp som et sosialt medium og er enkelt i bruk. Intranettløsningen ivaretar lagring og deling av informasjon slik som tradisjonelle intranett gjør, men tar mulighetene flere skritt videre:

Effektivisering

Hvor raskt får du delt ny informasjon med bedriftens ansatte? Da snakker vi om alle ansatte - i alle ledd. Også de som jobber deltid, eller på en helt annen avdeling. Våre kunder som benytter vår type intranett opplever økt toveiskommunikasjon og at de sparer tid på ved at de ansatte raskere får med seg informasjon, responderer og tilegner seg ny kunnskap uten at bedriften bruker tid på kursing og opplæring. De opplever økt effektivitet og lønnsomhet ved at forsinkende ledd forsvinner.

Kompetansedeling

Se for deg en hverdag der kompetansedeling går mer automatisk, der behovet for å informere de ansatte i fellesmøter går ned. Med vårt intranett opplever våre kunder at terskelen for å engasjere seg blir lavere. De dyktige ansatte deler sin kunnskap og nyansatte tør å spørre. Intranettet er bygget på en slik sosial måte at man ikke kaster bort tid til unødige, formelle formuleringer på papir eller sladder og misforståelser i kaffekroken. Det blir en større åpenhet rundt generell informasjon og felles verdier.

Synliggjøring

Hvor godt kjenner de ansatte hverandre, hvor godt kjenner ledelsen de øvrige ansatte, og hvor godt kjenner de ledelsens verdier og mål? I vårt intranett får hver ansatt en egen profil, der de kan legge inn et bilde og informasjon om hva de jobber med og hvem de er som mennesker. Når noen deler noe på hovedsiden, liker det eller kommenterer det andre har lagt ut, vil andre kunne se et navn og et ansikt, og ved et klikk kan man kontakte, kommentere og bli kjent med hvordan de jobber og løser oppgaver. Intranettet tilrettelegger for en åpen og faglig dialog og ros som gis i plenum ved ”likes” og kommentarer styrker mestringsfølelsen, samholdet og man føler seg sett. Og det motiverer.

Kontakt oss

Våre konsulenter sitter klar til å hjelpe deg. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat rundt hvordan vi kan bidra til økt effektivitet og lønnsomhet.

Du kan bruke skjemaet til å kontakte oss. Vi svarer vanligvis på digitale forespørsler i løpet av en arbeidsdag. Liker du ikke skjemaer? Vi blir like glade for en telefon eller en e-post!