Laptopskjerm med analyser og grafer på skjermen
Profile picture for user maja
Skrevet av
Maja Aalberg
Publisert
25. februar 2021

Hva gir best resultater i nettbutikken og hva bør du bruke tiden din på?

Bruker du tiden din på de riktige tingene når du jobber med nettbutikken din? Publiserer du innhold som er viktig for kundene? Legger du ned fokus og arbeid der det gir best effekt? Å benytte gode analyseverktøy kan hjelpe deg med å besvare slike spørsmål. Kontinuerlig og målrettet analyse er viktig for å kunne identifisere problem- og forbedringsområder. Det gir gode indikatorer på hva som fungerer/ikke fungerer og hva du bør fokusere på. Dette gir deg et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene når det gjelder nettbutikken din. 

Google Analytics 

Google Analytics er det mest populære webanalyseverktøyet som brukes for å få detaljert statistikk om et nettsted. Ved å bruke Google Analytics kan du for eksempel finne ut: 

  • Hvem brukerne på nettstedet ditt er
  • Hvor brukerne kommer fra
  • Hvordan brukerne navigerer på nettstedet ditt
  • Om brukernes handleatferd
Infografikk: Hvem er den typiske brukeren? (tall hentet fra Google Analytics)
Presentasjon av data fra Google Analytics - hvem er den typiske brukeren på nettstedet?
Infografikk: brukernes handleatferd (tall hentet fra Google Analytics)
Presentasjon av data fra Google Analytics - brukernes handleatferd. 

 

Data fra Google Analytics kan gi deg en oversikt over hvilke utfordringer nettbutikken står overfor, men ikke nødvendigvis hva årsaken til disse utfordringene er. Tall fra Google Analytics kan for eksempel vise at mange av brukerne på nettstedet ditt faller av på produktsiden og i checkout-prosessen. Hva kan årsaken være til dette? Hvorfor er det så mange som stopper opp i kjøpsprosessen? Det kan være utfordrende å vite hvordan du skal ta tak i disse problemstillingene. 

Hotjar

En god løsning er å bruke det visuelle analyseverktøyet Hotjar som et supplement til Google Analytics. Hotjar hjelper deg med å forstå atferden til brukerne på et nettsted. Hva er det brukerne faktisk gjør på nettstedet? Hvilket innhold bryr de seg om? Ved å for eksempel bruke "heat maps" kan du se hvor på sidene brukerne klikker og hvordan de scroller seg gjennom sidene. Dette kan hjelpe deg med å forstå hvorfor brukerne oppfører seg slik de gjør, og kan gi deg en pekepinn på hvor du skal starte arbeidet ditt. 

Ved å for eksempel se på hvordan brukerne oppfører seg på produktsiden, kan du se om du finner noen forklaringer på hvorfor så mange brukere faller av på denne siden, og ikke legger varer i handlekurven. Du kan se hvor brukerne klikker, hvor langt de scroller og hvordan de interagerer med de ulike elementene på siden. Basert på denne informasjonen kan du A/B-teste ulike løsninger, gjøre endringer og i etterkant teste effekten av disse endringene. 

Ved å jevnlig utføre Hotjar-analyser kan du få nyttig informasjon om blant annet: 

  • Hvilket innhold du bør fokusere på og ikke
  • Hvor du bør plassere det viktigste innholdet ditt
  • Om brukerne har ønsket atferd på nettstedet ditt
  • Om viktige elementer som knapper, linker og CTAer (calls-to action) er effektive
  • Om siden bør tilpasses bedre for desktop, mobil eller nettbrett

Kort oppsummert

Tiltak basert på funn fra Google Analytics og Hotjar kan føre til færre frafall i kjøpsprosessen, flere sidevisninger, forbedret design med lavere fluktfrekvens og høyere konverteringsfrekvenser. Analysene gir også et godt grunnlag for å A/B-teste ulike løsninger på nettstedet. Analysene er enkle og billige å gjennomføre, og dersom man vet å dra nytte av disse verktøyene kan det gi stor innsikt og effekt, slik at du kan gjøre tiltak som bedrer nettbutikken din. På denne måten sikrer du å få mest mulig igjen for innsatsen du legger ned i ditt redaksjonelle arbeid.  

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du trenger tips eller hjelp til å utføre slike analyser! Vi vil gjerne høre fra deg.