Vi har levert nettbutikk, intranett og en rekke forretningskritiske systemer til Lampehuset. Sentralt i løsningene er fokus på belysningsfaget, god produktinformasjon og en velfungerende teknisk løsning. Tett integrasjon mot Lampehusets øvrige IT-systemer gir en sømløs opplevelse både for sluttkundene og internt hos Lampehuset.

Hva vi har levert til Lampehuset

  • Forretningsutvikling i form av konsulenttjenester. Strategi for kommunikasjon, betaling, logistikk, integrasjoner og arbeidsflyt. 
  • Design- og rådgivning på kommunikasjon.
  • Teknisk prosjektledelse og koordinering av alle tredjeparter i prosjektet.
  • Driftstjenester i Amazon Web Services. 
  • Teknisk utvikling av nettbutikkløsning og alle nødvendige integrasjoner. 
  • Support og løpende oppfølging av løsningen, praktisk og overordnet.