Team og nøkkelpersoner

Ny Media består av 25 konsulenter og utviklere, som alle er spesialister på hvert sitt fagfelt. Med hastigheten på innovasjon og endring innenfor webteknologi og netthandel, er vi et team som kontinuerlig holder oss oppdatert. 

Vi er organisert i team, som jobber sammen for å bygge lønnsomme og innovative løsninger for våre kunder. I tillegg har vi solid kompetanse på forretningsutvikling og bistår våre kunder på alle nivåer i organisasjonene.

Vi har hovedkontor i Trondheim med 12 ansatte. Vi er også lokalisert på andre steder i Norge og har ansatte flere steder i Europa.